RING OSS - 018-44 454 52

Enskilt avlopp Uppsala

RING OSS - 018-44 454 52

Enskilt avlopp Uppsala

Vi anlägger enskilda avlopp för vatten och rening i Uppsala

Kontakta Oss

Enskilt avlopp

Behöver ni hjälp med att reparera eller anlägga ett nytt enskilt avlopp i Uppsala? Vi utför alla typer av installationer av enskilt avlopp från kostnadsfri offert till färdigt resultat. Kontakta oss - vi installerar enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening!

Dränering

Har ni fått fuktskador i källaren eller på väggar? Vi kan även hjälpa till med dränering av ert hus eller fastighet för att undvika större och permanenta skador.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Enskilt avlopp Uppsala

Vi bistår med installation av enskilt avlopp i Uppsala.

Ingen anläggning av enskilt avlopp i Uppsala är för liten eller stor för Östlings Mark & Bygg AB då vi har en lösning för alla typer av enskilda avlopp för vatten och rening. Vi har bred erfarenhet inom utföring av tjänster som dränering, markentreprenad och enskilt avlopp i Uppsala. Kontakta oss för en kostnadsfri offert när ni behöver installera enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening! 

Är det dags att anlägga enskilt avlopp i Uppsala?

Har ni redan ett enskilt avlopp i Uppsala som behöver ses över? Eller önskar ni bygga ett nytt enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening? Som totalentreprenad inom helhetslösningar för mark- och byggtjänster kan vi hjälpa er med att anlägga enskilt avlopp i Uppsala av alla typer och storlekar. Vi kan också se på era gamla enskilda avlopp och rör samt huruvida de bör repareras eller ersättas med nya rör.

Då det ställs många krav och bestämmelser vid anläggning av enskilt avlopp i Uppsala är det viktigt att arbetet utförs korrekt och på ett miljövänligt sätt. Vi har den rätta expertisen med att hantera varje enskilt avlopp i Uppsala utifrån dess specifika markförhållanden och det som lämpar sig bäst i just er fastighets fall. Vi bistår även med ansökningar till kommunen om tillåtelse för att anlägga enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening om kunden önskar det.

Kompletta avloppslösningar

När ni anlitar oss för att anlägga nytt enskilt avlopp i Uppsala sköter vi allt från ansökan till färdigt avlopp och anläggning. Om ni behöver vår hjälp med att ansöka om tillstånd för anläggning av enskilt avlopp i Uppsala hos kommunen kan vi också bistå med själva ansökningsprocessen. Vi kommer ut på plats och gör alla nödvändiga undersökningar i planeringsfasen. Vi gräver bl.a. provgropar och skickar in jordartsprov till kommunen för att veta vilken typ av avlopps anläggning som ska anläggas hos er. Det finns en rad olika tekniklösningar för avloppsanläggningar. Vi använder följande tekniker när vi anlägger nytt enskilt avlopp i Uppsala:

  • Infiltration
  • Markbäddar
  • Trekammarbrunnar
  • Minireningsverk

Vi ansluter också hushåll till kommunalt vatten och avlopp.

Nya regler i enlighet med miljöbalken

Den 1 augusti 2006 antog Naturvårdsverket nya allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsvatten. Dessa råd skall vara vägledande för fastighetsägare och myndigheter när det gäller anläggningens funktion och ställer också krav på att den skall installeras av professionella hantverkare. Kommunen skall också i varje enskilt ärende bestämma om den aktuella platsen och området kräver normal eller hög skyddsnivå avseende hantering av hushållsvatten.

Kostnadsfri offert 

Vill ni anlägga nytt enskilt avlopp i Uppsala för vatten och rening? När ni anlitar oss för att installera enskilt avlopp i Uppsala kan ni förvänta er en smidig process som inte omfattas av dolda avgifter.

  1. Ni ringer oss och vi bokar en tid då vi kommer ut till er. 
  2. Vi ger er en kostnadsfri offert för hela arbetet. 
  3. Vi genomför planeringsfasen där vi gör undersökningar av platsen med grävning av provgropar och prov av jorden.
  4. Efter godkänd ansökan och tillåtelse från kommunen börjar vi arbetet med att anlägga komplett avlopp för vatten runt er fastighet. 

Kontakta oss när ni behöver se över befintlig eller anlägga nytt enskilt avlopp i Uppsala! 

Totalentreprenad inom bygg- och markarbeten

Idag ställs det höga krav på företag och kunder då det finns många oseriösa aktörer på marknaden. Som en helhetsleverantör inom bygg- och markarbeten har vi marknadens tryggaste kreditrating. Vårt företag är också registrerat hos ID06 och Maskinentreprenörerna, något som bidrar till vår personals säkerhet på arbetsplatser och kvalitetsäkring av rätt kompetens.

           Vi har marknadens tryggaste kreditrating.     Vårt företag är också registrerat hos ID06.     Vi är medlem hos Maskin Entreprenörerna.